Ueno Park, Tokyo
Ueno Park, Tokyo
Ueno Park, Tokyo
Toshogu, Nikko
Tokyo Metro
Tokyo
Tokyo
Sake Shop, Tokyo
Barrels of Sake, Nikko
Kanmangafuchi Abyss, Nikko
Odaiba, Tokyo
Tuna Auction, Tsukiji, Tokyo
Tuna Auction, Tsukiji, Tokyo
Tuna Auction, Tsukiji, Tokyo
Tsukiji Market, Tokyo
Tokyo Tower, Tokyo
Nagasaki
Okunoin Gobyo, Cemetery, Mount Koya
Tempio Kongobuji, Banryutei, Mount Koya
Toji Pagoda, Kyoto
"Yatai" restaurant, Fukuoka, Japan
Castle of Hiroshima
Miyajima
Miyajima
Yakushima
Kinkaku-ji, Golden Temple, Kyoto
Arashiyama, Bamboo Forest, Kyoto
Arashiyama, Bamboo Forest, Kyoto
Arashiyama, Bamboo Forest, Kyoto
Fushimi Inari, Kyoto
Todai-ji, Nara
Todai-ji, Nara